Ewolucja zbieżna

Zauważyliśmy, że istnieją gatunki (np. ptak i nietoperz, wieloryb i ryba, świstak amerykański i wombat), które powierzchownie są do siebie podobne, jednak brak im homologii, wskazujących na ścisłe pokrewieństwo. Ewolucja, w której wyniku dwa gatunki o różnym pochodzeniu zaczynają ściśle przypominać się wzajemnie, nazywa się ewolucją konwergencyjną, czyli zbieżną. Można ją wytłumaczyć podobnym działaniem tych samych sił doboru naturalnego na dwa początkowo różne fenotypy. Bez spełnienia pewnych wymagań strukturalnych i fizjologicznych żaden organizm, bez względu na swe pochodzenie, nie może latać czy pływać. W żadnym przypadku konwergencja nie jest przeciwieństwem specjacji. Dwa niespokrewnione gatunki mogą stawać się do siebie podobne pod wpływem działania zbliżonych sił selekcji, jednakże w tym samym czasie każdy gatunek różnicuje się ze swego typu rodzicielskiego. Wiele australijskich torbaczy, przypominających ssaki łożyskowe zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego jak i obyczajów, stanowi przykład zbieżności z łożyskowymi. Biorąc jednak pod uwagę przodków torbaczy stanowi to najbardziej dramatyczny przykład promieniowania adaptacyjnego, innymi słowy pomnożenia gatunków.